page_bg_radial6.png
In PDF.

CÁC SẢN PHẨM KHỬ MÙI NỘI THẤT 

 

Ảnh SP

Mã SP

Mô tả SP

 Giá SP

ht2018065

HT18065 

Chai 14,25 oz

  KHỬ MÙI NỘI THẤT     (MỚI)

  FRESH AIR không mùi - Dung dịch làm sạch nội thất, sản phẩm 2 trong 1, sản phẩm có chứa chất khử mùi và diệt khuẩn mạnh mẽ. Tuyệt vời để loại bỏ mùi hôi từ vật nuôi, sữa bị đổ vãi và khử bỏ được những mùi khó xử lý. Phù hợp tiêu chuẩn môi trường OTC VOC/ California.


Liên hệ

ht2018070

HT18070 

Chai 14,25 oz

 

  KHỬ MÙI NỘI THẤT     (MỚI)

   CITRUS hương QUÝT - Sản phẩm 2 trong 1, sản phẩm có chứa chất khử mùi và diệt khuẩn mạnh mẽ. Tuyệt vời để loại bỏ mùi hôi từ vật nuôi, sữa bị đổ vãi và khử bỏ được những mùi khó xử lý. Phù hợp tiêu chuẩn môi trường OTC VOC/ California.

Liên hệ

ht2018075

HT18075 

Chai 14,25 oz

 

  KHỬ MÙI NỘI THẤT     (MỚI)

  Green Apple hương TÁO XANH - Sản phẩm 2 trong 1, sản phẩm có chứa chất khử mùi và diệt khuẩn mạnh mẽ. Tuyệt vời để loại bỏ mùi hôi từ vật nuôi, sữa bị đổ vãi và khử bỏ được những mùi khó xử lý. Phù hợp tiêu chuẩn môi trường OTC VOC/ California.

Liên hệ

ht2018080

HT18080 

Chai 14,25 oz

  KHỬ MÙI NỘI THẤT     (MỚI)

  CHERRY hương DÂU TÂY - Sản phẩm 2 trong 1, sản phẩm có chứa chất khử mùi và diệt khuẩn mạnh mẽ. Tuyệt vời để loại bỏ mùi hôi từ vật nuôi, sữa bị đổ vãi và khử bỏ được những mùi khó xử lý. Phù hợp tiêu chuẩn môi trường OTC VOC/ California.

Liên hệ

ht2019005

HT19005  

Chai 14,25 oz

  KHỬ MÙI NỘI THẤT     (MỚI)

  Tropical Mango hương XOÀI NHIỆT ĐỚI - Sản phẩm 2 trong 1, sản phẩm có chứa chất khử mùi và diệt khuẩn mạnh mẽ. Tuyệt vời để loại bỏ mùi hôi từ vật nuôi, sữa bị đổ vãi và khử bỏ được những mùi khó xử lý. Phù hợp tiêu chuẩn môi trường OTC VOC/ California.

Liên hệ

Công ty TNHH Phân phối SONG LONG
 Nhà nhập khẩu & phân phối các sản phẩm
chăm sóc xe hơi chính hãng
AutoMagic (Hoa kỳ) tại Việt nam
*****