page_bg_radial5.png
In PDF.
CÁC SẢN PHẨM KHỬ MÙI TỔNG HỢP 

 

Ảnh SP

Mã SP

Mô tả SP

Giá SP

ht2019045

HT19045 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Mountain Air - Không mùi: là dung dịch khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

 

Liên hệ

ht2019050

HT19050 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Cinnamon - Hương Quế:  khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

Liên hệ

ht2019055

HT19055 

Chai 5 oz

   KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Bubble Gum - Hương Kẹo cao su khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

Liên hệ

ht2019060

HT19060 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  New Car - Mùi Xe mới:  khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.


Liên hệ

ht2019065

HT19065 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Fresh Air - Không mùi:  khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.


Liên hệ
ht2019070

HT19070 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Citrus Air - Hương Quýt: khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.


Liên hệ

ht2019075

HT19075 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Fresh Linen Air - Mát lạnh:  khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và nhũng mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.


Liên hệ

ht2019080

HT19080 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Berry-Lucious - Hương Dâu chín: khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và những mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.


Liên hệ

ht2019085

HT19085 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Vanilla - Hương Va ni: khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và những mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

Liên hệ

ht2019090

HT19090 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Tropical Mist - Hương Dứa: khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và những mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

 


Liên hệ

ht2019095

HT19095 

Chai 5 oz

  KHỬ MÙI TỔNG HỢP     (MỚI)

  Lemon Attack - Hương Chanh: khử mùi Tổng hợp, loại bỏ tất cả các mùi khói thuốc lá, mùi khét, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật ... và những mùi khó chịu khác bất kể nguồn gốc. Thiết kế khóa ngược để sử dụng dễ dàng như 1 máy phun sương với tác dụng khử mùi tại chỗ.

 

Liên hệ


Công ty TNHH Phân phối SONG LONG
 Nhà nhập khẩu & phân phối các sản phẩm
chăm sóc xe hơi chính hãng
AutoMagic (Hoa kỳ) tại Việt nam
*****