page_bg_radiala.png
There are no translations available.

     Để đảm bảo việc chuyển giao công nghệ chăm sóc xe hơi – AutoMagic cho các đơn vị bạn, công ty chúng tôi  mong muốn có chất lượng. Các đơn vị cần có một số các điều kiện tối thiểu sau đây:

1. Đối với các cơ sở chăm sóc xe đang hoạt động:

-         Đã hình thành và đang hoạt động một cách tự phát chưa theo một qui trình nào.

-         Mong muốn xây dựng lại cơ sở theo hướng chuyên nghiệp.

-         Có diện tích mặt bằng lớn hơn 200m2.

-         Mong muốn trở thành đại lý của Công ty TNHH phân phối Song Long.

2. Đối với cơ sở mới chưa hoạt động hoặc đang xây dựng ý tưởng:

-         Có ý tưởng xây dựng cơ sở chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp.

-         Có quan điểm rõ ràng về ngành nghề chăm sóc xe (Detailing) và hướng tới sự hoàn hảo của ngành nghề.

-         Có diện tích mặt bằng lớn hơn 500m2.

Hotline tư vấn về: Đào tạo, Chuyển giao, Mở xưởng, Dịch vụ & Sản phẩm  0913 215 586

Công ty TNHH Phân phối SONG LONG
 Nhà nhập khẩu & phân phối các sản phẩm
chăm sóc xe hơi chính hãng
AutoMagic (Hoa kỳ) tại Việt nam
*****